PLC og pneumatik, åbent værksted

Kursuspris
AMU: DKK 1.860,00
Fuld pris: DKK 11.172,25
Info om fag
Fagnummer: 44650 Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.650,75

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling og som skal kunne vedligeholde automatisk anlæg med pneumatiske styringer.

Beskrivelse: Deltageren kan opbygge, afprøve og idriftsætte pneumatiske styringer, hvor der anvendes luftbehandlingsenhed, retnings-, mængderegulerings- og trykreguleringsventiler samt flere cylindre med spærrende signaler og tidsfunktioner idet der anvendes/ajourføres dokumentation, koblingsskemaer og funktionsdiagrammer efter Dansk Standard.

Deltageren kan med relevant måleudstyr, anvende principperne for metodisk fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg indeholdende relæ, pneumatiske eller hydrauliske styringer, og kan foretage udskiftning af defekte moduler/komponenter.

Fagnummer: 47502 Fejlfinding på pneumatiske anlæg Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.278,45

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for maskinanlæg, fejlfinding på pneumatiske anlæg. Det er en fordel at have en elteknisk baggrund.

Beskrivelse: Deltagerne kan selvstændigt fejlfinde, reparere og optimere et trykluftsanlæg med både pneumatiske og el - pneumatiske styringer samt foretage idriftsætning. Deltageren kan ligeledes anvende og vedligeholde dokumentation.

Fagnummer: 47501 Installation af pneumatiske komponenter Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.592,30

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for maskinanlæg, installation af pneumatiske komponenter. Det er en fordel at have en elteknisk baggrund.

Beskrivelse: Deltagerne kan selvstændigt opbygge, dimensionere, vedligeholde og optimere enkle og almindeligt forekommende pneumatiske anlæg.Deltageren kan ligeledes opbygge pneumatiske styringer, indeholdende spærrende impulser suppleret med nødvendige tids- og hastighedsmæssige funktioner og gruppestyringer.
Deltagerne har kendskab til ventilers og cylindres anatomi og virkemåde samt kendskab til de sikkerhedsmæssige problemstillinger der er ved arbejde på eller nær ved pneumatiske anlæg.

Fagnummer: 44637 PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.650,75

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling og som skal kunne montere og idriftsætte mindre PLC styrede anlæg og foretage programmering af en PLC styring.

Beskrivelse: Deltageren kender til anvendelsesområder for en PLC sammenholdt med andre styringstekniker, og kan beskrive funktionen for de enkelte blokke, programmeringssproget, scantider, I/O statusregistre og digitale ind/udgange.

Deltageren kan ved anvendelse af en PC foretage programmering af logiske grundkoblinger, timer og tællerfunktioner på en PLC, og kan hente og arkivere PLC programmer korrekt. Deltageren kan foretage konvertering af mindre nøgleskemaer og logikdiagrammer til et PLC program. Deltageren opnår viden om grundsymbolernes koblinger i serie, parallel og slutte/bryde funktioner.

Deltageren kan montere, idriftsætte og afprøve et mindre PLC styret anlæg og kan dokumentere et PLC program i henhold til IEC 61131-3.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!