Præsentationsteknik og formidl. af ledelsesinfo

Kursuspris

AMU: DKK 354,00
Fuld pris: DKK 2.490,65

Hold

Fagnummer: 48557 Præsentationsteknik og formidl. af ledelsesinfo Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.457,35

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod AMU-målgruppen, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. Det omfatter ledere og før-ledere, som skal være i stand til at indsamle relevant information og fortage analyser med henblik på at kunne foretage relevant formidling til en konkret målgruppe.

Beskrivelse: Deltageren kan systematisere og bearbejde indsamlede data og på baggrund af dataene, udarbejde en mindre rapport med en konklusion af informationsindsamlingens data og evt. fremhæve forslag til handlinger, således at virksomhedens ledelse/ relevante afdelinger kan agere/handle hensigtsmæssigt. Rapporten er skrevet på et retskrivningsmæssigt grammatisk korrekt dansk, veldisponeret, forståeligt og målrettet.  

Deltageren kan selvstændigt planlægge, forberede, gennemføre en effektiv præsentation af et konkret projekt ved anvendelse af hensigtsmæssige præsentationsteknikker og præsentationsværktøjer, udvalgt på baggrund af målgruppen for præsentationen.  

Efter præsentationen kan deltageren evaluere forløbet, ved brug af selvevaluering eller gennem deltagerevaluering.

Uddannelsen er lokalt tilpasset og udarbejdet af Niels Brock under Fri-institutionsforsøg.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!