Praktikvejleder i hotel- og restaurationsbranchen

Kursuspris
AMU: DKK 354,00
Fuld pris: DKK 2.060,75
Info om fag
Fagnummer: 40422 Praktikvejleder i hotel- og restaurationsbranchen Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.009,20

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod faglærte medarbejdere beskæftiget eller ønske om beskæftigelse som oplæringsansvarlig af elever.

Beskrivelse: Deltageren kan planlægge elevens praktikuddannelsesforløb, herunder synliggøre de faglige mål sammen med eleven i arbejdet med uddannelsesbogen. Deltageren kan understøtte elevens uddannelsesforløb med udgangspunkt i virksomhedens aktiviteter, så der sikres en faglig progression i forhold til praktikmålene inden for uddannelser i hotel- og restaurationsbranchen. I vejledningen kan deltageren kommunikere med eleven om de faglige emner i de teoretiske og praktiske arbejdsfunktioner samt give positiv feedback. Deltageren kan støtte eleven ved refleksion over daglige arbejdsopgaver, således at eleven udvikler viden, erfaringer, holdninger samt håndværksmæssige kompetencer. Deltageren kan afholde anerkendende og professionelle elevsamtaler og udvikle elevens evner til samarbejde.  

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!