Praktikvejledning af ernæringsassistenter

Kursuspris
AMU: DKK 992,00
Fuld pris: DKK 4.991,20
Info om fag
Fagnummer: 40423 Praktikvejledning af ernæringsassistenter Varighed 8 dage AMU-pris: DKK 992,00 Uden for målgruppe: DKK 4.991,20

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod faglærte medarbejdere beskæftiget eller ønske om beskæftigelse som oplæringsansvarlig af elever.

Beskrivelse: Deltageren kan på baggrund af gældende bekendtgørelser og uddannelsesordninger for ernæringsassistentuddannelsen, som en del af sit daglige arbejde, tilrettelægge uddannelsesforløb for elever, som er i praktikuddannelse som ernæringsassistent/ernæringshjælper. Herunder kan deltageren motivere elever til aktivt at indgå i planlægningen og gennemførelsen af praktikforløbet og opsætte egne læringsmål. Ligeledes kan deltageren på baggrund af skolens lokale uddannelsesplaner m.m. medvirke til at skabe sammenhæng for elever mellem uddannelsens skole- og praktikdel. I uddannelsesplanlægningen kan deltageren anvende relevante it-værktøjer som Elevplan m.m.  
Deltageren kan vejlede elever i praktikken, således at eleverne udvikler de i erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent/ernæringshjælper beskrevne færdigheder, viden og holdninger i forhold til jobbets krav. Deltageren kan foretage vejledning ud fra elevernes læringstile og deres faglige og personlige forudsætninger. Deltageren kan vejlede elever med anden kulturel baggrund end dansk.

Deltageren kan vejlede og støtte elever i selvrefleksion i forbindelse med praktikken samt i brug af Ernæringsassistentbogen.
Deltageren kan afholde anerkendende og professionelle samtaler, der er med til at sikre progressionen i elevens uddannelse. Deltageren kan evaluere elever mundtligt og skriftligt ud fra kompetencemålene for hovedforløbet og praktikmålene ifølge uddannelsesordningen.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!