Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Kursuspris
AMU: DKK 124,00
Fuld pris: DKK 696,00
Info om fag
Fagnummer: 47647 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 696,35

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til administrative medarbejdere, der primært arbejder med HR og som specielt varetager opgaver i forbindelse med sygefravær.

Beskrivelse: Deltageren kan forestå praktisk administrativ håndtering af medarbejdernes sygefravær. Det vil sige at modtage og notere sygefravær. Herefter at varetage udfærdigelse, indberetning og administration af de i forbindelse med sygefravær krævede interne og eksterne digitale indberetninger fx mulighedserklæringer og dokumentationer.

Derudover kan deltageren, når medarbejderne vender tilbage fra sygefravær, afslutte sagen internt og eksternt herunder ved at anmode om refusion af sygedagpenge.

I forbindelse med den praktiske administrative håndtering af medarbejdernes sygefravær kan deltageren kommunikere mundtligt og skriftligt med ledere, medarbejdere og andre involverede på en etisk forsvarlig måde omkring sygefravær.

Deltageren kan endvidere bidrage til udfærdigelse af administrative procedurebeskrivelser for sygefravær således, at lovgivningens, overenskomsternes og lokalaftalernes bestemmelser overholdes.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!