Procesanlæg, instrumentering niveau/flow

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 3.650,75
Info om fag
Fagnummer: 42874 Procesanlæg, instrumentering niveau/flow Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.650,75

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatiktekniker, industriteknikere, personvognsmekanikere eller personer med tilsvarende kompetencer, der har eller ønsker  beskæftigelse i en virksomheds drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som i den forbindelse skal kunne foretage montage og kalibrering af instrumenteringsudstyr på procesanlæg.

Beskrivelse: Deltageren kan montere, opsætte, parametrere, samt udføre kontrol og kalibrering på procesmåleudstyr, der anvendes til måling af niveau og flow i et procesanlæg.

Deltageren kan:

redegøre og beskrive de principper, egenskaber og anvendelse af måleprincipper, der anvendes for måling af niveau og flow.
udføre elektrisk/mekanisk montage, opsætning/parametrering, kontrol og kalibrering af transmittere for måling af niveau og flow.
udvælge og anvende testudstyr ud fra krav til nøjagtighed og kan herunder vurdere måleresultaterne.
dokumentere test/kalibreringsresultater, udarbejde instrumenthistorik, udfylde målestedsblad samt beregne nøjagtighed og afvigelse på en transmitter.
overholde gældende sikkerhedsregler ved arbejde med niveau og flow måleudstyr.

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:

de fysiske principper, der anvendes for de nævnte målinger.
sporbarhed for måleudstyr, herunder SI systemet.
beregninger for måleudstyr, herunder SI systemet.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!