Processer og råvarer i levnedsmiddelindustrien

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 0,00
Info om fag

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører i levnedsmiddelindustrien, som arbejder med industriel produktion af fødevarer og nydelsesmidler.

Beskrivelse: Deltageren kan på baggrund af kendskab til råvarer, ingredienser og hjælpestoffer samt kemiske og fysiske processer i levnedsmiddelindustrien betjene produktionsudstyr til kørsel af produktionsrecepter i en levnedsmiddelindustriel produktion. Deltagerne kan gennem korrekt håndtering af råvarer, hjælpestoffer og øvrige ingredienser, justering af produktionsparametre såsom temperatur og pH samt korrekt hygiejnemæssig adfærd medvirke til sikring af de færdige produkters kvalitet. Deltagerne kan desuden medvirke til ændringer af mængder i recepter samt medvirke ved udarbejdelse af varedeklarationer. Deltageren har endvidere kendskab til lovmæssige krav ved økologisk produktion.

Fagnummer: 46883 Processer og råvarer i levnedsmiddelindustrien Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.070,00
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!