Produkter til overfladebeh. af møbler/inventar

Kursuspris

AMU: DKK 62,00
Fuld pris: DKK 515,00

Hold

Fagnummer: 46868 Produkter til overfladebeh. af møbler/inventar Varighed 0 dage AMU-pris: DKK 62,00 Uden for målgruppe: DKK 515,00

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder med overfladebehandling eller gerne vil erhverve kvalifikationer indenfor området.

Beskrivelse: Deltageren har kendskab til forskellige produkter til overfladebehandling af møbler og inventar, herunder uv-hærdende, opløsningsmiddel- og vandbaserede produkter, og kan gøre rede for fordele og ulemper ved disse produkters anvendelse. Deltageren har kendskab til  fagudtryk som relateres til overfladebehandlingsprodukter, så som tørstofindhold, glansgrad, pot-life og viskositet.
Deltageren kan vælge det bejdsesystem der er egnet i det konkrete tilfælde, ud fra en viden om forskellige bejdsesystemers egnethed
Deltageren kan til informationssøgning om produkters muligheder og begrænsninger anvende tekniske datablade på forskellige overfladebehandlingsprodukter således, at produktet anvendes optimalt til en given opgave.
Deltageren kan med baggrund i sikkerhedsdatablade og AT-meddelelser søge informationer om miljø- og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med udførelse af overfladebehandling, herunder bortskaffelse af restprodukter.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!