Produkter til overfladebeh. af vinduer/døre

Kursuspris
AMU: DKK 124,00
Fuld pris: DKK 800,00
Info om fag
Fagnummer: 46869 Produkter til overfladebeh. af vinduer/døre Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 800,00

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder med overfladebehandling eller gerne vil erhverve kvalifikationer indenfor området.

Beskrivelse: Deltageren har kendskab til forskellige reperationsmaterialers anvendelsesmuligheder i forbindelse med døre- og vinduesproduktion, og kan udføre reperationer med egnede materialer. I udførelsen af arbejdet kan deltageren tage hensyn til vinduesbranchens udfaldskrav til malede døre og vinduer og anvende viden om lagtykkelsers indflydelse på beskyttelse og finish samt om imprægnering som supplement til konstruktiv beskyttelse af døre og vinduer mod råd og svampeangreb.Deltageren har kendskab til tekniske datablade og kan søge informationer om egnede overfladebehandlingssystemer til imprægnerede og ikke imprægnerede komponenter. Der lægges særlig vægt på, at deltageren har kendskab til fagudtryk som relateres til overfladebehandlingsprodukter, så som tørstofindhold, glansgrad, pot-life og viskositet. Deltageren har kendskab til mulighederne for, med baggrund i i sikkerhedsdatablade og AT- meddelelser, at søge informationer om kiljø- og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med udførelse af overfladebehandling, herunder bortskaffelse af restprodukter.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!