Produktion af medister, pålæg og røgvarer

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 2.160,40
Info om fag

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget indenfor detailforarbejdning og forædling af ferskvarer.

Beskrivelse: Deltagerne kan producere og forædle produkttyper inden for gruppen medister, pålæg og røgvarer og efterleve gældende hygiejneforskrifter for såvel personlig hygiejne som produktionshygiejne samt egenkontrol. Deltagerne kan samle og adskille relevante maskiner under hensyntagen til arbejdsmiljø og sikkerhed. Endvidere kan deltagerne klargøre produkterne i selvvalgsemballage og foretage kontrol af lovpligtig etikettering samt kvalitetsberegne og foretage kalkulationer på producerede varer med brug af IT-baserede kalkulationssystemer.

Fagnummer: 43054 Produktion af medister, pålæg og røgvarer Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.160,40
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!