Produktvejledning i kundekontaktfunktioner

Kursuspris

AMU: DKK 380,00
Fuld pris: DKK 1.205,90

Hold

Fagnummer: 47255 Produktvejledning i kundekontaktfunktioner Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 380,00 Uden for målgruppe: DKK 1.205,90

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med eller ønsker at arbejde med kundekontakt via telefonen.

Beskrivelse: Deltageren kan telefonisk afdække den enkelte kundes ønsker og behov med henblik på at give en relevant og korrekt produktvejledning. I samtalen kan deltageren på baggrund af viden om et givent produktsortiment eller serviceydelse og kendskab til kunden vejlede og rådgive kunder om produktets eller serviceydelsens kvantitative og kvalitative fordele for kunden. Ligeledes kan deltageren vejlede kunden om egnet brug og vedligeholdelse af det valgte produkt og om eventuelt øget udbytte ved køb af supplerende produkter og serviceydelser.

Endeligt kan deltageren fremskaffe informationer omkring produkter, leverandører og producenter via Internettet.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!