Projektledelse

Kursuspris
AMU: DKK 558,00
Fuld pris: DKK 1.649,05
Info om fag
Fagnummer: 40594 Projektledelse Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 558,00 Uden for målgruppe: DKK 1.649,05

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan varetage projektlederrollen samt løse væsentlige ledelsesopgaver i forbindelse med gennemførelsen af projekter på det operationelle niveau.
Deltageren kan desuden identificere egen ledelsesrolle i projektet samt projektdeltagernes roller, kompetencer og ansvarsområder.

Deltageren kan sikre teamudvikling i projektororganisationen samt skabe motivation, engagement og samspil i projektet.

Deltageren kan håndtere konflikter både internt i projektgruppen og i forhold til projektets øvrige interessenter.

Deltageren kan varetage relevant kommunikation internt i projektgruppen og i forhold til projektets interessenter.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!