Projektleder

Kursuspris
AMU: DKK 1.116,00
Fuld pris: DKK 3.298,10
Der er hold med tillægspris på dette kursus. Klik og se samlet kursuspris.
Info om fag
Fagnummer: 40593 Lederens projektplanlægning Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 558,00 Uden for målgruppe: DKK 1.649,05

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan i ledelsesfunktionen definere, organisere og planlægge projekter, der involverer medarbejdere på det operationelle niveau.

Deltageren kan anvende en optimal projektstyringsmodel med afsæt i den aktuelle opgave, organisation, kultur og ressourcemæssige situation.

Deltageren kan identificere og beskrive projektets rammer, mål, faser og succeskriterier.

Deltageren kan anvende relevante styringsværktøjer på et grundlæggende niveau.

Deltageren kan anvende projektarbejde som en del af en læringsproces.

Fagnummer: 40594 Projektledelse Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 558,00 Uden for målgruppe: DKK 1.649,05

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan varetage projektlederrollen samt løse væsentlige ledelsesopgaver i forbindelse med gennemførelsen af projekter på det operationelle niveau.
Deltageren kan desuden identificere egen ledelsesrolle i projektet samt projektdeltagernes roller, kompetencer og ansvarsområder.

Deltageren kan sikre teamudvikling i projektororganisationen samt skabe motivation, engagement og samspil i projektet.

Deltageren kan håndtere konflikter både internt i projektgruppen og i forhold til projektets øvrige interessenter.

Deltageren kan varetage relevant kommunikation internt i projektgruppen og i forhold til projektets interessenter.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!