Psykiske krisesituationer - redningspersonel

Kursuspris
AMU: DKK 930,00
Fuld pris: DKK 3.070,00
Info om fag
Fagnummer: 43739 Psykiske krisesituationer - redningspersonel Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 930,00 Uden for målgruppe: DKK 3.070,00

Målgruppe: Målgruppe:Redningspersonel ansat i rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt og statsligt regi.

Beskrivelse: Deltageren kan i forbindelse med arbejdet inden for redningsberedskabet identificere og reagere passende i forhold til mennesker i krise, traume, sorg, stress og PTSD på ulykkessteder såvel som i forhold til sig selv og sine kolleger.

Deltageren kan med udgangspunkt i sit arbejde som redder reagere på eget og kollegers mulige stressniveua, og herunder genkende symptomer på psykiske krisesituationer. Deltageren kan skelne mellem hormoninduceret stress i akutsituationer, stresstilstande og mere længerevarende belastningstilstande/udbrændthed. Deltageren kan desuden vurdere og anvende forskellige redskaber og handlemuligheder til forebyggelse af de forskellige stresstilstande - både for sig selv og for sine kolleger.

Deltageren opnår viden om håndtering af arbejdssituationer inden for redningsberedskabet, der kan medvirke til hormoninduceret stress, belastninger og stærkere følelsesmæssige reaktioner, samt viden om forskellene mellem defusing, debriefing og supervision og hvornår disse bør iværksættes.
Deltageren kan anvende relevant verbal og nonverbal kommunikation i og efter kritiske situationer, samt medvirke til at skabe den nødvendige kollegiale kommunikation herom.
Deltageren kan håndtere de påvirkninger, som redningspersonel typisk udsættes for. Deltageren kan i den forbindelse agere og kommunikere hensigtsmæssigt inden for de rammer og muligheder, der er givet for aktører i redningsberedskabet.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!