Redder - håndtering af psykisk sårbare patienter

Kursuspris
AMU: DKK 558,00
Fuld pris: DKK 1.930,00
Info om fag
Fagnummer: 43736 Redder - håndtering af psykisk sårbare patienter Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 558,00 Uden for målgruppe: DKK 1.930,00

Målgruppe: Redningspersonel ansat i rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt og statsligt regi.

Beskrivelse: Deltageren opnår viden om psykotiske tilstande og forskellige karakteristika for disse, og har på den baggrund fået forudsætninger for at kunne identificere psykotiske tilstande og for at tilpasse egen adfærd og kommunikation i forhold til den psykotiske patient.
Deltageren opnår kendskab til skizofreni, svær depression, mani og den stofpåvirkede patient (delirium) og har fået forudsætninger for at kunne etablere en bæredygtig kontakt til patienten.
Deltageren får kendskab til relevante bestemmelser om tvangsindlæggelser, og kan i praksis skelne mellem forskellige former for tvangsforanstaltninger.
Deltageren har også fået forudsætninger for at kunne skelne mellem psykotiske og ikke-psykotiske tilstande, herunder den akutte krisesituation, den selvskadende og den selvmordstruede patient og tilpasse egen adfærd og kommunikation til disse patientgrupper.
Deltageren har endvidere forudsætningerne for at kunne kommunikere hensigtsmæssigt og etisk reflekteret med pårørende til såvel psykotiske som ikke-psykotiske patienter.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!