Regnskabsfører for de kirkelige kasser

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 1.649,00
Info om fag
Fagnummer: 42882 Regnskabsfører for de kirkelige kasser Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.649,05

Målgruppe: Kirkefunktionærer, som får tillagt funktionen som regnskabsfører for de kirkelige kasser. Det vil som ofte være kordegne.

Beskrivelse: Deltageren kan, i sin funktion som regnskabsfører for de kirkelige kasser, selvstændigt arbejde med regnskabsføring inden for det kirkelige område og i den forbindelse finde og anvende relevant lovgivning, vejledninger, regnskabs- og budgetskemaer samt følge en regnskabsinstruks. Deltageren kan endvidere som regnskabsfører for de kirkelige kasser rådgive den af menighedsrådet valgte ansvarlige kasserer om regnskabsforhold og kan sammen med denne kvalitetssikre budgetopfølgning og regnskab. Endelig kender deltageren til kirkelige forsikringsforhold.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!