Ren del af vaskeprocessen, grundmodul 2

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 2.013,55
Info om fag
Fagnummer: 48967 Ren del af vaskeprocessen, grundmodul 2 Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.013,55

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod medarbejdere inden for vaskeribranchen

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren på et grundlæggende niveau:
I forbindelse med tørreprocessen
forstå tørreprocessen fra afvanding til fuldtørring
træffe beslutninger om den videre proces ved restfugtighed
forstå processen i efterbehandlingen og arbejde med den
reagere på uregelmæssigheder i efterbehandlingen af tøjet ved
- steamer
- ruller
- strygning

I forbindelse med kvalitet i behandlingen
træffe beslutninger om kvaliteten, herunder
- arbejde med lettere indstillinger og vedligeholdelse af maskiner, der indgår i processen
have fokus på tøjets tilstand, herunder
- vurdere/fjerne pletter
- korrigere for slitage
- sikre kvaliteten ud fra kunders forventninger og krav

I forbindelse med forholdet mellem kunde og leverandør
yde bedst mulig service
- internt i virksomheden
- eksternt over for kunder
forstå faktorer, der påvirker forholdet mellem kunde og leverandør
arbejde med interne og eksterne faktorer i vaskeribranchen, herunder
- flowet i vaskeriet
- logistik i forbindelse med transport og levering til og fra kunde

I forbindelse med registreringsmetoder
genkende forskellige registreringsmetoder, der anvendes i vaskeribranchen
sikre korrekt levering
rette op på eventuelle fejl ved pakning, kvalitet og transport


I forbindelse med kommunikation ved pakning og levering af vasketøj
kommunikere så misforståelser minimeres

I forbindelse med arbejdsmiljø
vælge ergonomisk korrekte arbejdsstillinger
anvende redskaber
anvende tekniske hjælpemidler
minimere risiko for belastninger
minimere risiko for ensidigt gentaget arbejde

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!