Rengøring og maskiner til rengøring

Kursuspris
AMU: DKK 3.720,00
Fuld pris: DKK 19.080,00
Info om fag
Fagnummer: 49366 Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejdet Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 496,00 Uden for målgruppe: DKK 2.500,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med arbejdsmiljø
udføre rengøringen
                 - sikkert og forsvarligt i forhold til
                         - at forebygge arbejdsskader
                         - at forebygge arbejdsbetingede lidelser, herunder eksem og allergi
                         - hensynet til omgivelserne

I forbindelse med brug af rengøringskemi, redskaber og maskiner
følge sikkerhedsdatablade
følge regler for arbejdsmiljø
bruge egnede personlige værnemidler

Ved informationssøgning
søge relevant information om
                  - rettigheder og pligter
                    - arbejdsmiljø, herunder
                         - arbejdspladsvurdering (APV)
                                - fysisk
                                - kemisk
                                - psykisk

I forbindelse med førstehjælp
give hjertelungeredning (HLR) ved
               - ulykker
                 - pludselig opstået sygdom
give førstehjælp ved fx
               - livstruende blødninger
                 - forbrændinger
                 - ætsninger
                 - el-ulykker
                 - forgiftninger
                 - småskader
bruge øjenskyller

Fagnummer: 49326 Daglig erhvervsrengøring Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.240,00 Uden for målgruppe: DKK 5.920,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter med mindre eller ingen erfaring på rengøringsområdet.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren under vejledning:

I forbindelse med rengøringen
anvende hygiejniske metoder ved
- til- og afrigning af
        -redskaber
        - rengøringsvogne
        - maskiner
vælge og dosere
- rengøringsmidler
- vaskemidler
tage hensyn til miljøet

Under rengøringen
udføre arbejdet med kendskab til
- arbejdsteknik
- arbejdsmiljø
- hygiejne
give god service til kunder og brugere, herunder
- lytte til kunden og tage kunden seriøst
- sørge for at rengøringen lever op til aftalegrundlaget
- rette fejl hurtigt

Ved rengøring af forskellige lokaler og materialer
læse og forstå en arbejdsplan
udføre daglig, ugentlig og periodisk erhvervsrengøring og anvende
- egnede rengøringsmidler og den korrekte dosering ud fra
          - snavstyper
          - materialetyper
          - rengøringsmidlernes hovedgrupper
          - hensyn til miljøet
                         -  vandets hårdhed
-rengøringsvogne og redskaber til daglig rengøring, herunder
           - mopper
           - rengøringsklude
           - småredskaber
- almindelige maskiner
           - støvsugere
           - gulvvaskemaskiner
- skumrengøringsudstyr

I forbindelse med hygiejniske rengøringsmetoder
arbejde ud fra basiskendskab til mikroorganismer
arbejde ud fra basiskendskab til smittekilder og smitteveje
begrænse smitte og gensmitte med hygiejniske rengøringsmetoder
arbejde med hygiejniske rengøringsmetoder

Fagnummer: 49349 Grundlæggende rengøringshygiejne Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 790,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med daglig rengøring
ud fra basisviden om mikroorganismer og smitteveje
                - tage hygiejniske hensyn i planlægningen af rengøringen, herunder
                          - rengøringsrækkefølgen
                  - tage hygiejniske hensyn i selve rengøringen
                  - genkende berøringspunkter
                  - forebygge smittespredning
udøve en god personlig hygiejne

Fagnummer: 49333 Grundlæggende skadeservicearbejde modul 1 Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.070,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod personer, der arbejder med skadeservice.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:
Ved rengøring efter forskellige typer af skader og snavs
arbejde ud fra sin viden om rengørings-og desinfektionsmidler, fx
                   - deres egnethed til opgaven
                     - forskellige produkttyper
                     - midlernes indholdsstoffer og virkemåde
                     - faremærkninger og deres betydning
                     - Sikkerhedsdatablade

I forbindelse med materialekendskab
ved lofter, vægge, sanitet, inventar (løsøre) og gulve vurdere:
                     - materialernes egenskaber i forhold til typer af skader
                       - egnede midler og metoder til afrensning
arbejde ud fra viden om forskellige materialer og deres egenskaber
skelne mellem kendetegn og navne på materialer og beskrive disse i en sagsdokumentation

I forbindelse med rengøringen
vælge og dosere                                  
                     - rengøringsmidler
                       - vaskemidler
                       - desinfektionsmidler
                       - lugtsaneringsmidler

Under rengøringen
arbejde ud fra hensyn til arbejdsmiljø
bruge personlige værnemidler
forebygge yderligere skader på
                     - bygningsdele
                       - løsøredele

I forbindelse med redskaber og metoder
ved rengøring af lofter, vægge, inventar, løsøre og gulv arbejde med
                      - tørre og våde metoder, herunder
                                - mikrofiber
                                - moppesystemer

Under rengøring med diverse redskaber og metoder
til- og afrigge forskellige typer af redskaber
forebygge lidelser ved forkert belastning
bruge metodekort
tilrettelægge og arbejde ud fra en korrekt rækkefølge
følge krav om hygiejne
gennemføre kvalitetskontrol af udført arbejde

I forbindelse med maskiner til skadeservicerengøring
arbejde med
                      - industristøvsugere og specialmundstykker
                        - trykrensere
                        - extraktionsmaskiner
                        - maskiner til gulvbehandling
                        - maskiner til lugtsanering

Under rengøring med maskiner
klargøre og afrigge maskiner
bruge metodebeskrivelser
tilrettelægge og arbejde ud fra korrekt rækkefølge
sikre et godt arbejdsmiljø
                        - arbejde med værnemidler
                          - sikre et støjdæmpet arbejdsmiljø
                          - arbejde sikkert med el
                          - forebygge arbejdsskader
arbejde bevidst om strømforbrug
finde fejl ved maskinernes eventuelle svigtende effekt

Efter brug af maskiner
rense og vedligeholde maskiner
efterse maskiner for fejl og mangler

Fagnummer: 49393 Introduktion til rengøring i private hjem Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.360,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter og andre, der gør rent i private hjem.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med rengøring af overflader og materialer
anvende egnede
- rengørings- og vaskemidler
- redskaber
- maskiner

I forbindelse med at planlægge og udføre rengøring
gøre rent ud fra
- aftalegrundlaget
- hygiejniske og rationelle metoder
- respekt for at arbejde og opholde sig i private hjem

I forbindelse med kommunikation og service
kommunikere positivt med og give service til
- kunder
- borgere
- kollegaer

Fagnummer: 49396 Periodisk rengøring Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.930,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med periodiske rengøringsopgaver
Planlægge og udføre periodiske rengøringsopgaver
Anvende egnede metoder
- I forskellige typer lokaler
- På forskellige materialer
- På loft, vægge, inventar og gulve.

I forbindelse med rengøring af mest anvendte overflader
Vælge og anvende egnede
- Rengøringsmidler
- Maskiner, herunder fx
    - Støvsuger med specialmundstykker
    - Damprenser
- Udstyr
Arbejde sikkert
- Ved rengøring i højden
- Ved brug af specialmidler, herunder anvendelse af sikkerhedsdatablade og
  arbejdspladsbrugsanvisning
- Ved brug af personlige værnemidler
Tage hensyn til miljøet
- Internt
- Eksternt

Fagnummer: 49355 Personlig planlægning af rengøringsarbejdet Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.360,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

Ved planlægning af rengøringsarbejdet
læse, forstå og arbejde ud fra forskellige typer rengøringsplaner
udføre en rationel arbejdsgang i det daglige og ugentlige arbejde
               - i et enkelt lokale
                 - på et større område

I forbindelse med planlægning og udførelse af rengøring lægge vægt på
ønsket kvalitet
aftalegrundlaget
den tildelte tid
fordelingen af arbejdet i det
               - daglige
                 - ugentlige
                 - periodiske

Fagnummer: 49392 Rengøring i fødevarevirksomheder Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.360,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med lovgivning
følge krav i lovgivning om
- rengøring i fødevarevirksomheder
- arbejdsmiljø

I forbindelse med rengøring i fødevarevirksomheder
arbejde
- hygiejnisk
- sikkert
- rationelt
- miljørigtigt

I forbindelse med kemi og metoder
bruge egnede
- rengøringsmidler
- desinfektionsmidler
- redskaber
- maskiner
- personlige værnemidler

I forbindelse med kontrol
foretage egenkontrol af udført arbejde
foretage visuel og bakteriel rengøringskontrol

Fagnummer: 49394 Trappevask Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 790,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

Ved trappevask
anvende korrekte metoder, herunder
- redskaber
- maskiner
anvende korrekte rengøringsmidler til forskellige overflader
dosere korrekt
anvende korrekte arbejdsstillinger
forebygge unødige belastninger
arbejde sikkert i forhold til egen og andres sikkerhed

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!