Rep/vedligehold på procesfødevare anlæg 1

Kursuspris
AMU: DKK 496,00
Fuld pris: DKK 2.964,60
Info om fag
Fagnummer: 49087 Rep/vedligehold på procesfødevare anlæg 1 Varighed 4 dage

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere, smede, personvognsmekanikere eller personer med tilsvarende kompetencer, der har eller ønsker beskæftigelse i en virksomheds drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som i den forbindelse skal kunne foretage reparation og vedligeholdelse på proces- og fødevareanlæg. Kurset tager udgangspunkt i, at deltagerne inden kursusstart har viden om produktions filosofier svarende til AMU mål 49250 Kvalitetsmodeller i industrien.

Beskrivelse: Deltageren kan, i forbindelse med reparations- og vedligeholdelsesopgaver på proces- og fødevareanlæg udføre arbejdet i overensstemmelse med virksomhedens produktionstilrettelæggelse og kvalitetsværktøjer.

Det betyder, at deltageren har viden om:
kommunikation med virksomhedens produktionsmedarbejdere og driftsansvarlige om udførelsen af vedligeholdelses- og reparationsopgaver.
samarbejde med produktionsmedarbejdere og driftsansvarlige i forbindelse med gennemførelse af vedligeholdelses- og reparationsopgaver.
gældende regler for fødevaresikkerhed i forbindelse med udførelsen af vedligeholdelses- og reparationsopgaver, herunder hvornår der er krav om hygiejneuddannelse.
relevante produktions- og vedligeholdelses filosofiers betydning for reparations- og vedligeholdelsesopgaver på proces- og fødevareanlæg.
anvendelsen af komponenter på proces- og fødevareanlæg i forhold til virksomhedens kvalitetsværktøjer samt dokumentationskrav.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!