Ressourcestrømme og affaldshåndtering

Kursuspris
AMU: DKK 558,00
Fuld pris: DKK 1.930,00
Info om fag
Fagnummer: 47123 Ressourcestrømme og affaldshåndtering Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 558,00 Uden for målgruppe: DKK 1.930,00

Målgruppe: Produktionsmedarbejdere inden for fremstillingsindustri, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.  

Beskrivelse: Produktionsmedarbejderen kan, ud fra en systematisk beskrivelse af virksomhedens ressource- og værdistrømme og af hvordan spild og affald er en del af disse strømme, medvirke til at reducere spild og affald samt optimere virksomhedens værdi- og ressourcestrømme. Medarbejderen kan anvende metoder til at forstå og analysere disse strømme. Medarbejderen kan sortere materialer i fraktioner, vurdere deres placering i et affaldshierarki og vurdere omkostninger ved at oparbejde og tilbageføre fraktioner i produktionen. Medarbejderen kan identificere eksterne aktører, der kan behandle fraktioner og vurdere mulige omkostninger og indtægter ved forskellige valg af aktører. Medarbejderen kan anvende regler om affaldshåndtering iht. gældende affaldsbekendtgørelse, miljøbeskyttelses-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler. Endelig kan medarbejderen anvende og deltage i opbygning af virksomhedens miljøstyrings- eller kvalitetsstyringssystem, herunder anvende metoder til at vejlede og engagere kollegaer i håndtering af virksomhedens ressourcestrømme og affald.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!