Resultatbudgettering

Kursuspris
AMU: DKK 248,00
Fuld pris: DKK 1.182,70
Info om fag
Fagnummer: 45971 Resultatbudgettering Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.172,70

Målgruppe: Administrative medarbejdere med hovedbeskæftigelse i regnskabs-/økonomifunktionen.Herudover medarbejdere på ledelsesniveau med behov for viden omkring budgettering og efterfølgende rapportering af økonomiske informationer.

Beskrivelse: Deltageren kan arbejde med budgetlægningen vedr. resultatbudgettet, herunder foretage udarbejdelse af aktivitetsbudgetter og kapacitetsbudgetter.

Deltageren kan gennem budgetteringsprocessen vurdere hvilken effekt ændringer i budgetforudsætningerne vil få på resultat.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!