Robotbetjening for operatører

Kursuspris

AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 4.798,50

Hold

Fagnummer: 48905 Robotbetjening for operatører Varighed 5 dage

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod operatører, som arbejder eller søger beskæftigelse i virksomheder, hvor der anvendes industrirobotter og som i forvejen har viden om industrirobotters opbygning, funktioner, bevægelsesmønstre og anvendelsesområder i industriel produktion.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse:
·Kan deltageren assistere ved betjening af et robotanlæg ud fra viden om gældende sikkerhedsregler i forbindelse med robotanlæg i produktionen
·Har deltageren viden om industrirobotters opbygning, funktioner, bevægelsesmønstre og anvendelsesområder i industriel produktion og kan anvende denne viden til at assistere ved betjeningsopgaver på robotanlæg
·Har deltageren kendskab til industrirobotters indvirkning på fremtidens produktionsprocesser
·Kan deltageren foretage manuel kørsel af industrirobot
·Kan deltageren betjene et robotanlæg ud fra viden om gældende sikkerhedsregler i forbindelse med robotanlæg i produktionen
·Kan deltageren opbygge mindre programmer og rette programfejl i eksisterende programmer samt korrigere robotpositioner
·Kan deltageren rette programfejl samt genstarte robotten korrekt efter driftsstop

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!