Robotoperatør - 2 ugers forløb

Kursuspris
AMU: DKK 1.240,00
Fuld pris: DKK 9.577,00
Info om fag
Fagnummer: 48894 Håndtering med industrirobotter for operatører Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 4.788,50

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod operatører, som arbejder eller søger beskæftigelse i virksomheder, hvor der anvendes industrirobotter og som i forvejen har viden om industrirobotters opbygning, funktioner, bevægelsesmønstre og anvendelsesområder i industriel produktion.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse kan deltageren:
Udføre håndtering med en industrirobot med relevant periferiudstyr i forbindelse med et automatiseret produktionsforløb
Oprette array/felter til palletering
Udføre arbejdet i overensstemmelse med relevante krav og procedurer for sikkerhed og kvalitet
Selvstændigt fremstille enkle håndterings- og palleteringsprogrammer og vurdere, om programmerne opfylder den ønskede funktion samt herunder vurdere kvalitet i henhold til kravspecifikation
Anvende relative bevægelser, herunder palletering med forud definerede positioner
Udføre arbejdet i overensstemmelse med relevante krav og procedurer for sikkerhed og kvalitet

Fagnummer: 48905 Robotbetjening for operatører Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 4.788,50

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod operatører, som arbejder eller søger beskæftigelse i virksomheder, hvor der anvendes industrirobotter og som i forvejen har viden om industrirobotters opbygning, funktioner, bevægelsesmønstre og anvendelsesområder i industriel produktion.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse:
Kan deltageren assistere ved betjening af et robotanlæg ud fra viden om gældende sikkerhedsregler i forbindelse med robotanlæg i produktionen
Har deltageren viden om industrirobotters opbygning, funktioner, bevægelsesmønstre og anvendelsesområder i industriel produktion og kan anvende denne viden til at assistere ved betjeningsopgaver på robotanlæg
Har deltageren kendskab til industrirobotters indvirkning på fremtidens produktionsprocesser
Kan deltageren foretage manuel kørsel af industrirobot
Kan deltageren betjene et robotanlæg ud fra viden om gældende sikkerhedsregler i forbindelse med robotanlæg i produktionen
Kan deltageren opbygge mindre programmer og rette programfejl i eksisterende programmer samt korrigere robotpositioner
Kan deltageren rette programfejl samt genstarte robotten korrekt efter driftsstop

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!