Robotter i industrien for operatører

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 5.008,50
Info om fag
Fagnummer: 42839 Robotbetjening for operatører Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.961,10

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod operatører, som arbejder ved produktionsanlæg, hvor der anvendes industrirobotter.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse kan deltageren betjene en industrirobot, som anvendes til industriel produktion. Deltageren kan korrigere robotpositioner, opbygge simple programmer og rette mindre programfejl i eksisterende programmer samt genstarte robotten korrekt efter driftsstop. På basis af viden om Arbejdstilsynets krav til sikring, afskærmning og nødstopskontakter kan deltageren betjene robotanlægget sikkerhedsmæssigt korrekt.

Fagnummer: 42838 Robotter i industrien for operatører Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 2.047,40

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod operatører, som arbejder eller søger beskæftigelse i virksomheder, hvor der anvendes industrirobotter.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren viden om industrirobotters opbygning, funktioner, bevægelsesmønstre og anvendelsesområder i industriel produktion og kan anvende denne viden til at assistere ved betjeningsopgaver på robotanlæg. Deltageren har kendskab til industrirobotters indvirkning i produktionsprocessen herunder de effekter, som indførsel af industrirobotter har på operatørarbejdet. Deltageren kan overholde gældende sikkerhedsregler ved arbejde på robotanlæg.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!