Sikkerhed i forbindelse med brændstoftanke

Kursuspris
AMU: DKK 118,00
Fuld pris: DKK 983,55
Info om fag
Fagnummer: 48004 Sikkerhed i forbindelse med brændstoftanke Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 972,45

Målgruppe: Uddannelsen retter sig til flymekanikere og andre personalegrupper, der arbejder inden for luftfartindustrien, som skal være bevidste om fuel tank safety.

Beskrivelse: Deltageren opnår kvalifikationer i relevante emner i overensstemmelse med EU-forordningen 1321 del 66 modul 7.1 og 7.7 vedligeholdelsespraksis i flyindustrien, samt modul 11.10 flystrukturer og flysystemer og instrumenter.

Deltagerne kan efter gennemført uddannelse:
-  Beskrive væsentlige elementer vedrørende fuel tank safety.
-  Opsummere den historiske baggrund for fuel tank safety.
-  Identificere og forhindre usikre forhold ved fuel tank safety, der kan føre til begrænsninger i luftfartssikkerheden.
-  Forklare hvordan servicebulletiner og luftfartslovgivningen har indflydelse på fuel tank safety.
-  Ud fra fabrikantens forskrifter og servicebulletiner identificere og forklare komponenter, der har indflydelse på fuel tank safety.

Derudover kan Deltageren beskrive følgende fuel tank safety termer:
-  Critical Design Configuration Control Limitation (CDCCL)
-  Flammability Reduction Means (FRM)
-  Ignition Mitigation Means (IMM).

Deltageren kan I forbindelse med vedligeholdelse på luftfartøjet, foretage de nødvendige forholdsregler i forbindelse med fuel tank safety.

Uddannelsen er lokalt tilpasset og udarbejdet af TEC under Fri-institutionsforsøg

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!