Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde

Kursuspris
AMU: DKK 496,00
Fuld pris: DKK 2.605,60
Info om fag
Fagnummer: 43411 Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 496,00 Uden for målgruppe: DKK 2.605,60

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren udføre rengøringsarbejde på en  sikkerhedsmæssig forsvarlig måde i forhold til sig selv og omgivelserne. Der lægges særligt vægt på, at deltageren kan anvende rengøringsmidler, redskaber og maskiner i overensstemmelse med brugsanvisninger og  gældende sikkerhedsbestemmelser, herunder brug af relevante personlige værnemidler. Desuden kan deltageren søge relevant information om sikkerhed og arbejdsmiljø  herunder det  fysiske, kemiske og  psykiske arbejdsmiljø og  inddrage denne viden i forbindelse med rengøringsarbejdet.
Endvidere kan deltageren udøve livreddende førstehjælp ved ulykker og pludselig opstået sygdom på arbejdspladsen.
Der lægges vægt på, at deltageren kan udføre kunstigt åndedræt, førstehjælp ved hjertestop, shockforebyggelse samt førstehjælp ved livstruende blødninger, forbrændinger, forfrysninger og ætsninger, el-ulykker og forgiftninger, hjernerystelse og kranie- og knoglebrud, forstuvninger og ledskred  samt småskader.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!