Sikkerhed og miljø ved stoffer og kemikalier

Kursuspris

AMU: DKK 59,00
Fuld pris: DKK 606,78

Hold

Fagnummer: 47990 Sikkerhed og miljø ved stoffer og kemikalier Varighed 0 dage AMU-pris: DKK 62,00 Uden for målgruppe: DKK 601,23

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der arbejdes med farlige stoffer og kemikalier.

Beskrivelse: Deltagere som arbejder i områder med og/eller direkte håndterer virksomhedens farlige stoffer og kemikalier, kan agere sikkerheds- og miljømæssigt korrekt og uheldsforebyggende ud fra faglig viden og de tilhørende regler/procedure. Derudover kan deltageren anvende de tilhørende personlige værnemidler, og i tilfælde af uheld reagere i henhold til virksomhedens beredskabsplan med fokus på alarmering og evakuering.

Uddannelsen er lokalt tilpasset og udarbejdet af EUC Lillebælt under Fri-institutionsforsøg.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!