Sjakbajs, den prof og fagstærke byggeleder

Kursuspris
AMU: DKK 1.116,00
Fuld pris: DKK 5.790,00
Info om fag
Fagnummer: 40507 Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 496,00 Uden for målgruppe: DKK 2.500,00

Målgruppe: Personer med beskæftigelse på bygge- og anlægsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan på baggrund af indblik i sjakbajsens styrings- og ledelsesmæssige opgaver indgå i byggeprocessen i et konstruktivt samarbejde med alle kolleger i sjakket og med de øvrige aktører. Deltagerne fungerer dels som rollemodel for kollegerne i sjakket og dels som repræsentant for virksomheden gennem bevidsthed om betydning af egen adfærd og ud fra viden om motivation og samarbejdsformer. Deltagerne kan fungere som sjakbajs i alle samarbejds- og entrepriseformer på baggrund af kendskab til de aftalemæssige forhold og vilkår i byggeriet. Deltagerne har endvidere et sådant kendskab til APV og PSS, at de kan tage hensyn til sikkerhed og sundhed ved byggepladsens indretning. Endelig kender deltagerne principperne i det trimmede byggeri og kan anvende almindeligt forekommende værktøjer til planlægning og styring af entrepriser.

Fagnummer: 40509 Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.930,00

Målgruppe: Personer med beskæftigelse inden for bygge- og anlægsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan planlægge og forberede byggeproduktionen ud fra tegnings- og beskrivelsesmateriale og ud fra bygherrens og arbejdsgiverens mål for projektet. Deltagerne kan medvirke ved opstart af byggesagen og kan tilrettelægge byggepladsens indretning under hensyntagen til risici for projektet i alle byggeprocessens faser. I den forbindelse kan deltagerne anvende APV til risikoafdækning af de valgte arbejdsmetoder og kan inddrage vinterforanstaltninger i planlægningen. Deltagerne kan ligeledes medvirke ved planlægning af bemanding, ressourcer, leverancer og optimering af logistikken med henblik på at undgå unødige omkostninger i form af ventetid, spild og brækage gennem anvendelse af principperne i det trimmede byggeri. Endelig kan deltagerne anvende almindeligt kendte værktøjer til planlægning og styring, herunder også digitale værktøjer.

Fagnummer: 40510 Sjakbajsen som leder Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.360,00

Målgruppe: Personer, der er ansat inden for bygge- og anlægsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan sammensætte et sjak ud fra sjakkets faglige og personlige egenskaber med henblik på størst mulig effektivitet i byggeprocessen. Deltagerne kan på baggrund af hensigtsmæssig kommunikation og kendskab til forskellige ledelsesstile og lederroller instruere og motivere sjakket til at tage ansvar og fungere selvstyrende. Deltagerne kan forebygge og håndtere konflikter i sjakket og i forhold til øvrige aktører på byggepladsen.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!