Sjakbajs - Jura, lov og regler i byggeriet

Kursuspris
AMU: DKK 496,00
Fuld pris: DKK 2.500,00
Info om fag
Fagnummer: 48985 Sjakbajs - Jura, lov og regler i byggeriet Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 496,00 Uden for målgruppe: DKK 2.500,00

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan i det daglige arbejde navigere sikkert rundt i love, normer og anvisninger med relation til byggeområdet, herunder:
Anvende bygningsreglementets bestemmelser
Vurdere et udbudsmateriales kvalitative og kvantitative indhold
Vurdere et byggeprojekt ud fra AB18 og tilbudsloven, herunder vurdere forskelle i aftalegrundlag og standardforbehold ved udførelse af entrepriser, håndtere begreber såsom mangler, tvister, garantistillelse, ekstraarbejder, reklamationer og frister og formidle betydningen af disse overfor kolleger i sjakket.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!