Sjakbajs - kvalitetssikring og dokumentation i byg

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 1.930,00
Info om fag
Fagnummer: 48972 Sjakbajs - kvalitetssikring og dokumentation i byg Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.930,00

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltageren kan for et givent bygge- og anlægsprojekt:
Granske projektets processer og udfaldskrav ud fra gældende love og regler samt hensynet til sikkerhed og sundhed på byggepladsen.
Indgå i konstruktiv dialog med bygherre og arbejdsgiver om tidsforbrug og kvalitet.
Medvirke ved kvalitetssikring og vurdere, om kravspecifikationer til arbejdets udførelse er overholdt.
Medvirke til at udarbejde dokumentation af kvalitetssikringen, herunder fotodokumentation, anvende anerkendte KS-skemasystemer og oprette KS-aktiviteter i elektronisk baserede KS-systemer på PC og mobile enheder (PDA).

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!