Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs

Kursuspris
AMU: DKK 496,00
Fuld pris: DKK 2.500,00
Info om fag
Fagnummer: 40507 Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 496,00 Uden for målgruppe: DKK 2.500,00

Målgruppe: Personer med beskæftigelse på bygge- og anlægsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan på baggrund af indblik i sjakbajsens styrings- og ledelsesmæssige opgaver indgå i byggeprocessen i et konstruktivt samarbejde med alle kolleger i sjakket og med de øvrige aktører. Deltagerne fungerer dels som rollemodel for kollegerne i sjakket og dels som repræsentant for virksomheden gennem bevidsthed om betydning af egen adfærd og ud fra viden om motivation og samarbejdsformer. Deltagerne kan fungere som sjakbajs i alle samarbejds- og entrepriseformer på baggrund af kendskab til de aftalemæssige forhold og vilkår i byggeriet. Deltagerne har endvidere et sådant kendskab til APV og PSS, at de kan tage hensyn til sikkerhed og sundhed ved byggepladsens indretning. Endelig kender deltagerne principperne i det trimmede byggeri og kan anvende almindeligt forekommende værktøjer til planlægning og styring af entrepriser.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!