Skadedyr i ejendomme 1, ejendomsservice

Kursuspris

AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 1.940,00

Info om fag

Fagnummer: 48450 Skadedyr i ejendomme 1, ejendomsservice Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.940,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

På området for skadedyr
Vurdere hvilke dyr, der kan være mulige skadedyr i ejendommen:

-Insekter
- Mider
- Hvirvelløse dyr
- Pattedyr
- Fugle

Udvise viden om skadedyrenes særlige egenskaber.
Forstå baggrunden for dyrenes valg af levesteder og føde.
Forstå hvilken betydning levested og føde har for, at dyret er et muligt skadedyr i ejendommen.

I forbindelse med at identificere skadedyr
Identificere de vigtigste arter på baggrund af dyret selv eller dets spor:

- Ekskrementer
- Lugte
- Gnavmærker

Bruge forskellige værktøjer til at identificere skadedyrene:

- Kursuskompendium
- Håndbøger
- Internetsider

Ved forebyggelse
Udpege områder i ejendommen med særligt behov for opmærksomhed.
Udpege områder i ejendommen, hvor det er nødvendigt at forebygge.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!