Slut- og tyndpudser på armeret grundpuds

Kursuspris
AMU: DKK 248,00
Fuld pris: DKK 1.660,20
Info om fag
Fagnummer: 46676 Slut- og tyndpudser på armeret grundpuds Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.660,20

Målgruppe: Murere og andre med tilsvarende kompetencer og erhvervserfaring, der har eller søger job inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Vurdere og vælge det slutpudssystem, som ud fra et givent udfaldskrav vil være mest hensigtsmæssigt at anvende.
Påføre og færdiggøre slutpudssystem i flere farver med skarpe afgrænsninger ud fra materialekendskab.
Vælge materialer, værktøj og den arbejdsmetode, der vil være mest hensigtsmæssig i forhold til kundeønsker.
Vurdere kvaliteten af udført arbejde og sikre, at arbejdet udføres henhold til gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.
·

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!