Statistik for operatører

Kursuspris
AMU: DKK 186,00
Fuld pris: DKK 790,00
Info om fag
Fagnummer: 43982 Statistik for operatører Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 186,00 Uden for målgruppe: DKK 790,00

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Ud-dannelsesmålet retter sig primært mod operatører i produktionsvirksomheder.

Beskrivelse: Ved anvendelsen af det statistiske værktøj SPC kan deltageren bidrage til at mindske variationen i produktionen inden for eget område. Deltageren kan anvende SPC/statistiske metoder i forbindelse med kvalitetsstyring herunder håndtering af nulfejlssituationer inden for rammerne af LEAN-konceptet.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!