Svømmebade

Kursuspris
AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 0,00
Info om fag
Fagnummer: 11786 Svømmebade Varighed 5 dage

Beskrivelse: Eleven kan foretage lettere reparationer i svømmebade jf. gældende lovgivning  

Eleven kan sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige udføre almindeligt forekommende opgaver i en svømmehal  

Eleven kan anvende viden om hygiejne og smittespredning ved rengøring og vedligeholdelse af forekommende lokaler  

Eleven kan foretage lovbestemte vandprøver, vurdere resultatet og justere klor/syreforholdet jf. gældende regler  

Eleven kan vejlede andre om forhold vedrørende svømmebade som fx hygiejne, herunder personlig hygiejne og personlig sikkerhed ved færden i vådområder

Eleven kan på baggrund af viden om arbejdsmiljø og ergonomi ved arbejde i svømmebade bruge korrekt arbejdsteknik og arbejdsstilling ved brug af maskiner, der er relevant for området

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!