Teknisk Brandisolering - ventilation og brandlukn

Kursuspris

AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 3.942,25

Hold

Fagnummer: 49067 Teknisk Brandisolering - ventilation og brandlukn Varighed 5 dage

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller søger beskæftigelse inden for isoleringsfaget.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
·Sikre, at både isoleringsmaterialer og montering af brandisolering af ventilationskanaler overholder gældende standarder og normer samt forskrifter fra leverandører.
·Vurdere, hvilken type brandisolering, der skal bruges i forbindelse med brand-, flamme- og røgspjæld.
·Vurdere, om der i givet fald skal isoleres efter DBI´s normer.
·Etablere brandlukninger i murgennemføringer, der overholder krav til brandmodstandsevne.
·Tilrettelægge arbejdet ud fra viden om brandtekniske klassifikationer og kendskab til kanal- og rørføringsdiagrammer.
·Udføre kvalitetsvurdering af det udførte arbejde.
·Udføre brandisoleringsarbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til arbejdsmiljø, kvalitetssikring og sikkerhed.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!