Teknisk Isolering - Termiske anlæg

Kursuspris

AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 3.942,25

Info om fag

Fagnummer: 49066 Teknisk Isolering - Termiske anlæg Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.932,25

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller søger beskæftigelse inden for isoleringsfaget. Det forudsættes at kursisten har kompetencer, der svare til "Pladeudfoldning - Trin 2" samt matematik.

Beskrivelse: Deltagerne kan i arbejdet med teknisk isolering:
Anvende kendskab til komponenterne og principperne i anlægs opbygning og funktion.
Anvende grundlæggende viden om korrekt isolering af anlæg.
Anvende kendskab til de materialer, der benyttes ved udførelse af isolering af anlæg, samt deres egenskaber og korrekte behandling.
Udføre en nøjagtig opmåling af almindelige og specielle installationer, med henblik på fremstilling og montering af pladekappe med underliggende isolering på forekommende rørinstallationer.
Anvende tilstrækkelig isometri og færdigheder inden for korrekt skitse diagram til at tegne illustrationer, der kan anvendes som arbejdstegninger for den udførende og montør.
Dokumentere og redegøre for valg af løsning samt foretage evaluering og kvalitetssikring af eget arbejde.      
Planlægge arbejdets udførelse med udgangspunkt i leverandørvejledning og Dansk Standard.
Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn sundhed, arbejdsmiljø og sikkerhed.
·

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!