Tidlig indsats - udsatte og sårbare børn

Kursuspris

AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 3.997,75

Hold

Fagnummer: 48530 Tidlig indsats - udsatte og sårbare børn Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.942,25

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er dagplejere, pædagogmedhjælpere og lignende faggrupper.

Beskrivelse: Deltageren kan observere det for tidligt fødte og udsatte barn i forhold til senfølger og signaler, videregive observationerne til forældrene og indgå i et respektfuldt samarbejde med dem om den daglige understøttelse af barnet. Deltageren kan opfange signaler om negative sociale påvirkninger hos børn og medvirke til en forebyggende og problemløsende indsats i forhold til barnet og familien.

Deltageren kan medvirke til at understøtte det for tidligt fødte barns fysiske, psykiske, sociale og sansemotoriske udvikling, så evt. senfølger modvirkes.

Endvidere kan deltageren skabe et udviklende og trygt pasningstilbud for det for tidligt fødte og udsatte barn og dets forældre på baggrund af viden om de fysiske og psykiske konsekvenser af negativ sociale påvirkninger og ved en for tidlig fødsel. Deltageren kan medvirke i det tværfaglige samarbejde om de foranstaltninger, som iværksættes for barnet og med kendskab til de støttemuligheder, der kan tilbydes barnet.

Uddannelsen er lokalt tilpasset og udarbejdet af SOSU Aarhus under Fri-institutionsforsøg.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!