Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken

Kursuspris
AMU: DKK 248,00
Fuld pris: DKK 1.360,00
Info om fag
Fagnummer: 43751 Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.360,00

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan planlægge, tilrettelægge og gennemføre praktiske opgaver i forbindelse med kirketjeneste og graveropgaver under hensyn til gældende regler og instrukser for de pågældende kirkelige handlinger.
Deltageren har kendskab til regelgrundlaget for udførelsen af praktiske opgaver i kirken, herunder for rollefordelingen mellem de folkevalgte og de ansatte.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!