Træpleje og livsbetingelser

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 3.097,50
Info om fag
Fagnummer: 45334 Træpleje og livsbetingelser Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.097,50

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer inden for anlægsgartner-, produktionsgartner- og skovbrugsområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan arbejde med bedømmelse og vurdering af by træer, med henblik på at skabe gode livsbetingelser for træer i deres naturlige omgivelser.

Deltagerne kan arbejde med bedømmelse og vurdering af, hvilke trusler der kan være mod træernes vækstforhold og trivelighed i bymiljøer, og på denne baggrund beskrive de specielle forskelle imellem nåle - og løvtræers krav til optimalt vækstmiljø.

Deltageren kan foretage udtynding i en bevoksning - set ud fra en økologisk og biologisk synsvinkel - med henblik på forlængelse af bevoksningens levetid, og samtidig medvirke til at skabe størst mulig biologisk diversitet i bevoksningen.

Deltageren kan arbejde med bedømmelse og vurdering af faktorer der med fordel kan indgå i en overordnet styring af træpleje.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!