Træpleje

Kursuspris
AMU: DKK 1.240,00
Fuld pris: DKK 6.510,00
Info om fag

Beskrivelse: Eleven kan artsbestemme de mest almindelig forekommende træer og buske i læhegn, byer og bynær skov og navngive dem på dansk og latin.

Eleven kan udføre biologisk forsvarlig beskæring af bytræer på baggrund af viden om træernes basale biologiske og fysiologiske mekanismer.

Eleven kan kendskab til almindelige økologiske og miljømæssige forhold omkring bytræer.

Eleven kan vurdere et områdes egnethed til plantevækst og kan foretage enkle analyser af jordbundsforhold og øvrige vækstbetingelser på voksestedet.

Eleven kan etablere nye beplantninger, herunder foretage plantning, opbinding, og etablere vandings og udluftningssystemer for at optimere planternes vækstbetingelser.

Eleven kan identificere de mest almindeligt forekommende biologiske og mekaniske skadevoldere mod træet, herunder vednedbrydende svampe, insekter, traktose.

Eleven kan udføre træregistrering med henblik på udarbejdelse af såvel kortsigtede som langsigtede plejeplaner.

Eleven kan vurdere enkeltstående træer og trægruppers vitalitet og sundhed og udpege farlige træer.

Eleven kan redegøre for hensigtsmæssige handlinger med henblik på at mindske/fjerne risikoen for køreskader, forkert beskæring, stormskadede og rodløsnede træer.

Fagnummer: 06593 Træpleje Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.240,00 Uden for målgruppe: DKK 7.793,00
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!