Tynding og beskæring i læhegn og i bynære skove

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 4.503,00
Info om fag
Fagnummer: 42257 Tynding og beskæring i læhegn og i bynære skove Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 5.144,25

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder indenfor de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser

Beskrivelse: På baggrund af sin viden om målet med læhegnet/bevoksningen, udtyndingsprincipper, beskæringsteknik og træarternes indbyrdes vækstegenskaber kan den uddannede selvstændigt eller i samarbejde med andre planlægge og udføre tynding og beskæring i læhegn og i bynære småskove, samt efterfølgende foretage oprydning af skovningsaffald bl.a. ved flishugning, i overensstemmelse med gældende regler om vejafspærring og sikkerhed og under hensyn til publikum.

Den uddannede kan udføre de givne opgaver i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø.

Den uddannede kan udføre den daglige vedligeholdelse og småreparationer af bl.a. flishuggeren så den lever op til de til enhver tid gældende sikkerhedskrav.

På baggrund af sin viden om ergonomi og fysiologi kan den uddannede tilrettelægge arbejdet, således det kan udføres på en ergonomisk forsvarlig måde.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!