Tyndpudsede overflader - fabriksfremstillet mørtel

Kursuspris

AMU: DKK 236,00
Fuld pris: DKK 1.691,70

Hold

Fagnummer: 47895 Tyndpudsede overflader - fabriksfremstillet mørtel Varighed 2 dage

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til bygningshåndværkere, primært murere og malere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan udføre tyndpuds på forskellige typer af underlag ud fra en vurdering af et givent underlags beskaffenhed som tyndpudsbærer. Således har deltagerne viden om forskellige tyndpudsprodukter til brug for udvendige og indvendige overflader, og kan på baggrund af æstetiske og tekniske betragtninger vejlede kunden i valg af produkt. Deltagerne kan udføre en løbende kvalitetssikring og sikre, at arbejdet udføres under hensyntagen til gældende lovgivning og arbejdsmiljø.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!