Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks.

Kursuspris
AMU: DKK 248,00
Fuld pris: DKK 1.234,30
Info om fag
Fagnummer: 44871 Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks. Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.234,30

Målgruppe: Alle ansatte i bygge- og anlægsvirksomheder der tilhører AMU-målgruppen.

Beskrivelse: Deltagerne kan som bygningsarbejdere på byggepladser, i forbindelse med udførelsen af håndværk og montering mv., som en integreret del af deres daglige arbejde, varetage lovpligtige opgaver inden for arbejdsmiljølovens område vedr. sikkerheds- og sundhedsforhold i mindre bygge- og anlægsvirksomheder.
Deltagerne kan medvirke i forbindelse med etablering af byggepladsens sikkerhedsorganisation og udarbejdelse og vedligeholdelse af APV/arbejdspladsvurderinger på byggepladsen.
Deltagerne kan, med baggrund i de særlige produktionsforhold i bygge- og anlægsbranchen så som hyppig nyetablering af produktionsanlæg, forskellige former for arbejdsorganisering og skiftende arbejdspladser, omstille sig og overskue nye arbejdsvilkår, og udføre det påkrævede sikkerhedsarbejde som en del af bygningsarbejdet.
Deltagerne kan varetage koordineringsopgaver i overensstemmelse med de krav der stilles til underentreprenørernes medvirken i overholdelsen af ”Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed”, herunder samarbejde med byggeledere og andre virksomheder i byggeprojekter.
Deltagerne kan planlægge arbejdsmiljøindsatsen i arbejdsopgaverne under hensyn til byggeprojekters tidsplaner, økonomi og kvalitet.
Deltagerne kan vurdere konkrete arbejdsmiljøproblemstillinger ud fra den eksisterende APV, herunder vurdere og vælge arbejdsmetoder, der minimerer eller fjerner arbejdsmiljørisici.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!