Udvendig isolering - sokkel og kreativ udsmykning

Kursuspris

AMU: DKK 248,00
Fuld pris: DKK 1.670,20

Info om fag

Fagnummer: 49243 Udvendig isolering - sokkel og kreativ udsmykning Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.660,20

Målgruppe: Murere eller ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for jobområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Vælge den type sokkelløsning, der vil være mest hensigtsmæssig i forhold til en given opgave ud fra æstetiske og fugtmæssige hensyn og kundeønsker.
Montere delelementerne til sokkel, inkl. EPS-plader, bundliste, forstærkningsprofil og sokkelpuds.
Udføre tilslutninger til andre bygningsdele, som anbefales i forbindelse med det anvendte isoleringssystem.
Vurdere tungt underlag for opklæbning af isolering med hensyn til fugtforhold og bæreevne på baggrund af vurdering af terrænkategori.
Vælge, forme og montere isolering med spring i isoleringstykkelse, som kreativ udsmykning af vægflader med baggrund i æstetik, stilarter og kundekrav.
Vælge hensigtsmæssigt fastgørelsessystem, herunder klæbning og dybling, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende på givne underlag.
Kvalitetsvurdere og udføre kvalitetssikring af eget arbejde.  
Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og efter relevante anvisninger.  

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!