Uren del af vaskeprocessen, grundmodul 1

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 2.013,55
Info om fag
Fagnummer: 48966 Uren del af vaskeprocessen, grundmodul 1 Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.013,55

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod medarbejdere inden for vaskeribranchen.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren på et grundlæggende niveau:
I forbindelse med arbejdsprocesserne ved modtagelse, indsortering og vask
arbejde ergonomisk rigtigt
anvende redskaber hensigtsmæssigt
anvende tekniske hjælpemidler

I forbindelse med arbejdsskader
minimere arbejdsbetingede lidelser og skader ud fra kendskab til
- arbejdsmiljø
- personlig hygiejne
- ergonomi
- kemi

I forbindelse med modtagelse og indsortering
arbejde ud fra opmærksomheden på produktionsflowet
medvirke til, at håndteringen af tøjet foregår
- hensigtsmæssigt
- kvalitetsbevidst
- med kun få fejl
arbejde ud fra hygiejniske retningslinjer i branchevejledninger og standarder samt ud fra viden om mikroorganismer, herunder
- udvise god hygiejne
- medvirke til at bryde smitteveje
udvise sikker adfærd, hvis der med vasketøjet indbringes fremmedlegemer ved
- fejl
- uopmærksomhed

I forbindelse med vaskeprocessen
ud fra kendskab til maskinernes funktion tage hensyn til
- tekstilernes egenart
- miljøet, herunder
- energiforbrug
- kemiforbrug
- vandforbrug
forstå de faktorer, der påvirker vaskeprocessen, for eksempel
- tid
- temperatur
- vand
- kemi
forstå miljøbelastninger
forebygge fejl og reagere på uregelmæssigheder ud fra
- viden om arbejdsgange
- viden om flow i vaskeprocessen

I forbindelse med at sikre den korrekte behandling af tekstiler i vasken
ud fra viden om tekstilfibre, vævning og farveægthed
- skelne forskellige tekstilgrupper fra hinanden, herunder:
- naturtekstiler
- syntetiske tekstiler
- blandingstekstiler
- vurdere og sikre den rette behandling ud fra vaskemærker og behandlingssymboler
- vurdere fejl, der er sket i vaskeprocessen og tage stilling til tekstilets videre forløb
- medvirke til at minimere fejl

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!