Valg af afsætningsalternativer

Kursuspris

AMU: DKK 236,00
Fuld pris: DKK 1.205,90

Hold

Fagnummer: 40006 Valg af afsætningsalternativer Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 236,00 Uden for målgruppe: DKK 1.205,90

Målgruppe: Administrative medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der er beskæftiget med afsætningsforhold.

Beskrivelse: Deltageren kan, med kendskab til virksomhedens handlingsparametre, medvirke ved planlægningen af virksomhedens markedstilpasning. Deltageren kan udregne virksomhedens differensomsætning og differensomkostning ved forskellige afsætningsalternativer. Deltageren kan udfærdige bidragskalkulationer.
Deltageren kan vælge virksomhedens afsætningsalternativ ud fra forskellige konkurrencesituationer, spændende fra monopol til fuldkommen konkurrence.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!