Vand- og kemiflow i vaskeribranchen

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 3.219,25
Info om fag
Fagnummer: 47522 Vand- og kemiflow i vaskeribranchen Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.219,25

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod medarbejdere inden for vaskeribranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan på baggrund af forståelse for vands betydning i vaskeriet og de faktorer der påvirker vandet som fx hårdhed, temperatur, vandniveauer i vaskerør, udledning og genbrug, deltage i den daglige optimering og udvikling af vaskeprocessen.
Viden om de forskellige maskiners funktioner gør deltagerne i stand til at forstå, hvordan flowet i vaskeriet påvirkes fra indsortering, til opbevaring og endelig levering til kunden. Denne viden sikrer at alle processer i vasken fungerer hensigtsmæssigt/ optimalt for flowet i vaskeriet.
Deltageren har viden om kemiens funktion og virkemåde i vaskeprocessen og kan anvende de nødvendige måleinstrumenter til at sikre at vaskeprocessen fungerer optimalt.
Deltagerne er desuden i stand til at regulere vaskeprocessen og sikre kvaliteten af det vaskede tøj såvel visuelt, mikrobielt, kemisk som termisk.
Endvidere kan deltageren i det daglige arbejde, være med til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, vælge personlige værnemidler og medvirke ved udarbejdelse af arbejdsplads-brugsanvisninger. Endelig har deltageren viden om ressourceforbrug, herunder energi og vandgenbrugssystemer og kan deltage i det daglige arbejde med optimering af virksomhedens driftsomkostninger.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!