Vand og kemiflow i vaskeribranchen

Kursuspris
AMU: DKK 496,00
Fuld pris: DKK 2.611,40
Info om fag
Fagnummer: 48974 Vand og kemiflow i vaskeribranchen Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 496,00 Uden for målgruppe: DKK 2.611,40

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod medarbejdere inden for vaskeribranchen

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren selvstændigt:
I forbindelse med vand
forstå vandets betydning i et vaskeri, herunder forstå de forhold der påvirker vandet, bla.:
- hårdhed
- temperatur
- vandniveauer i vaskerør
- udledning
- genbrug
deltage i daglig optimering af vaskeprocessen
deltage i udvikling af vaskeprocessen

I forbindelse med maskiners funktioner
forstå, hvordan maskiner i et vaskeri fungerer, herunder forstå hvordan flowet i vaskeriet påvirkes
- i indsortering
- ved opbevaring
- ved levering til kunde
ud fra denne viden sikre, at alle processer i vasken fungerer bedst muligt for flowet i vaskeriet

I forbindelse med kemi
kende til kemien i vaskeprocessen, for eksempel:
- funktion
- virkemåde
anvende nødvendige måleinstrumenter for at sikre, at vaskeprocessen foregår bedst muligt

I forbindelse med regulering og kvalitet
regulere vaskeprocessen
sikre kvaliteten af det vaskede tøj visuelt, kemisk og termisk

I forbindelse med arbejdsmiljø
være med til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø
vælge personlige værnemidler
læse og forstå sikkerhedsdatablade
være med til at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger

I forbindelse med viden om ressourceforbrug
forstå energi- og vandgenbrugssystemer
deltage i det daglige arbejde med optimering af virksomhedens driftsomkostninger

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!