Vandingsteknik på idrætsanlæg og golfbaner

Kursuspris
AMU: DKK 1.240,00
Fuld pris: DKK 5.975,00
Info om fag
Fagnummer: 45174 Vandingsteknik på idrætsanlæg og golfbaner Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.240,00 Uden for målgruppe: DKK 5.975,00

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der er beskæftiget med pasning af idrætsanlæg og golfbaner.

Beskrivelse: Deltageren kan udforme en ansøgning om tilladelse til vandindvinding i henhold til gældende regler på området.

Deltageren kan måle, registrere og beregne arealers vandforbrug og vandingsbehov samt føre vandingsregnskab under hensyntagen til de forskellige dyrknings – og beplantningsmæssige forhold.

Deltageren kan opstille, indstille og vedligeholde vandingsanlæg på idrætsanlæg og golfbaner samt foretage den nødvendige vinterklargøring.

Deltageren kan installere og justere edb-styrede vandingsprogrammer i forhold til anlæggets opbygning med henblik på at vurdere ressourceudnyttelsen ud fra optimale kriterier.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!